وب سایت های سازمانی

پورتال خدمات الکترونیک استان خوزستان

آدرس وب سایت:
khzportal.ir
کارفرما:
 
بازدید:
488
وضعیت:
etmam

سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

آدرس وب سایت:
petzone.ir
کارفرما:
 
بازدید:
319
وضعیت:
etmam

مرکز آموزش عالی علمی - کاربردی هلال خوزستان

آدرس وب سایت:
rckh-uast.ir
کارفرما:
 
بازدید:
718
وضعیت:
raked

بیمارستان بوستان

آدرس وب سایت:
boostan-h.ir
کارفرما:
 
بازدید:
1211
وضعیت:
etmam

سازمان انتقال خون

آدرس وب سایت:
khbto.ir
کارفرما:
 
بازدید:
1319
وضعیت:
etmam

بانک اطلاعات پزشکان استان خوزستان

آدرس وب سایت:
pezeshkinfo.com
کارفرما:
 
بازدید:
1281
وضعیت:
etmam

جمعیت هلال احمر استان خوزستان

آدرس وب سایت:
rcskhz.ir
کارفرما:
 
بازدید:
1360
وضعیت:
etmam

مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی

آدرس وب سایت:
kh-tarvij.ir
کارفرما:
 
بازدید:
1174
وضعیت:
raked

اداره کل بیمه خدمات درمانی خوزستان

آدرس وب سایت:
msiokhz.ir
کارفرما:
 
بازدید:
8280
وضعیت:
raked

سامانه دانلود دانشگاه علوم پزشکی اهواز

آدرس وب سایت:
dl.ajums.ac.ir
کارفرما:
 
بازدید:
1739
وضعیت:
raked

بانک اطلاعات شهدای علوم پزشکی اهواز

آدرس وب سایت:
shohadaopa.ir
کارفرما:
 
بازدید:
2809
وضعیت:
raked

اداره کل محیط زیست استان خوزستان

آدرس وب سایت:
khzdoe.ir
کارفرما:
 
بازدید:
1896
وضعیت:
etmam

اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان خوزستان

آدرس وب سایت:
miraskhz.ir
کارفرما:
 
بازدید:
2250
وضعیت:
etmam

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اهواز

آدرس وب سایت:
ajumswebda.ir
کارفرما:
 
بازدید:
2172
وضعیت:
raked
طراحی پیاده سازی : اهواز وب دیزاین